ABUZ DE ÎNCREDERE

Doctrină şi jurisprudenţă penală,2004… […]

ABUZ DE ÎNCREDERE.DISPUNEREA FĂRĂ DREPT DE BUNUL DEŢINUT

Fapta de a efectua, timp de trei luni, convorbiri pentru suma de peste 33 de milioane de lei de la postul telefonic dobândit o dată cu cumpărarea apartamentului dar rămas pe numele vânzătorului, fără a se face de către părţi demersurile necesare pentru transferul postului pe numele cumpărătorului apartamentului, nu constituie infracţiunea de abuz de încredere şi deschide persoanei păgubite numai calea unei acţiuni în daune la instanţa civilă, deoarece existând în contract clauză de transfer a postului, deţinătorul nu a dispus de el fără drept. […]

ABUZ DE ÎNCREDERE, ANGAJAT ,CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII,DELAPIDARE

Însuşirea de către cel angajat prin contract de prestări de servicii pentru achiziţionarea unor mărfuri, a banilor primiţi de la angajator, constituie infracţiunea de abuz de încredere, iar nu aceea de delapidare, făptuitorul neavând calitatea de funcţionat. […]