ACORDAREA EŞALONĂRILOR LA PLATĂ

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 22 martie 2011 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 29 din 20 martie 2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată.

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă în vederea depăşirii de către contribuabili a dificultăţilor generate de lipsa temporară a […]