ACORDAREA PLĂŢILOR COMPENSATORII ÎN CAZUL CONCEDIERILOR COLECTIVE

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 11 martie 2011 a fost publicată Hotărârea din 2 noiembrie 2010 în Cauza Ştefănică şi alţii împotriva României (Cererea nr. 38.155/02).

Curtea Europeană a Drepturilor Omului declară admisibil capătul de cerere întemeiat pe art. 6 § 1 în ceea ce priveşte insecuritatea raporturilor juridice și […]