ACTA, LIBERTATEA DE EXPRIMARE, DREPTUL DE A FURNIZA ŞI DE A PRIMI INFORMAŢIE

ACTA .Scopul acordului este acela de a consolida respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv online, şi de a combate contrafacerea şi pirateria pentru bunuri precum haine de lux, muzică şi filme. […]