DREPTUL DE PROPRIETATE. ACŢIUNE ÎN REVENDICARE . RECURSUL ÎN ANULARE. ANULAREA UNEI HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI . PRINCIPIUL SECURITĂŢII JURIDICE. PROCES ECHITABIL

Curtea reaminteşte că în cauza Brumărescu împotriva României (nr. 28.342/95, CEDH 1999-VII, p. 261, paragrafele 61-62) a decis că a existat o încălcare a prevederilor art. 6 paragraful 1 din convenţie, motivând că anularea unei hotărâri judecătoreşti definitive este contrară principiului securităţii juridice.

[…]