APĂRARE

Doctrină şi jurisprudenţă penală,2004… […]

DREPT DE APĂRARE

Doctrină şi jurisprudenţă penală,2004… […]

POLIGRAF

POLIGRAF, LIPSA DE REPREZENTARE ÎN TIMPUL TESTULUI, DREPTUL TUTUROR PRIZONIERILOR LA CONDIŢII DE DETENŢIE COMPATIBILE CU DEMNITATEA UMANĂ, DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL, DURATA PROCEDURII PENALE

Instanţa a reexaminat probele aflate la dosar şi şi-a întemeiat hotărârea pe coroborarea depoziţiilor martorilor administrate de anchetatori şi de instanţe cu rapoartele de expertiză referitoare la decesul victimei […]

EVAZIUNE FISCALA, APĂRARE, PROBE, LEGEA MAI FAVORABILA

Inculpatul B.M. împreună cu martorul D.V.V. au înfiinţat în anul 2000 SC R.R.F. SRL Dobra, având ca obiect principal de activitate comercializarea cu amănuntul a produselor farmaceutice.

În societate a fost cooptată şi martora M.A.S., fostă farmacistă la Farmacia din comuna Dobra, întrucât inculpatul şi prietenul său nu aveau pregătire de specialitate, iar legislaţia în […]

LUCRĂRI PUBLICATE

CĂRŢI

Sesizarea organelor judiciare, (în colaborare), Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986 Arestarea preventivă , Lumina lex , 2002, (în colaborare), Jurisprudenţă şi doctrină în materia corupţiei, Lumina lex, 2004 Legea nr. 92/1992 comentată şi adnotată, (în colaborare), Lumina lex, 2002 Legislaţie, jurisprudenţă şi doctrină anticorupţie, vol. I […]