EVAZIUNE FISCALA, EVIDENŢIEREA ÎN ACTELE CONTABILE DE CHELTUIELI CE NU AU LA BAZĂ OPERAŢIUNI REALE, ÎN SCOPUL DIMINUĂRII IMPOZITULUI PRIN REMITEREA REPETATĂ DE DOCUMENTE FISCALE, ASOCIERE ÎN VEDEREA SĂVÂRŞIRII DE INFRACŢIUNI ŞI CRIMĂ ORGANIZATĂ, MODALITĂŢILE DE ACŢIUNE ALE GRUPULUI ORGANIZAT

Fapta inculpatul de a induce şi menţine în eroare pe partea vătămată cu ocazia vânzării unui spaţiu ce aparţinea societăţii pe care o administra, spaţiu ipotecat în favoarea SC B.P. SA, fără a-i preciza acest lucru, cât şi cu ocazia încheierii contractului de vânzare-cumpărare imobil autentificat din 15 martie 2002, producându-i un prejudiciu de 35.000 DOLARI SUA întocmeşte elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune. faptul de a fi dobândit sume mari de bani prin perceperile de comisioane din sumele transferate, ştiind că acestea proveneau din evaziune fiscală întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. Fapta inculpatului de a introduce în contabilitate documente fiscale prin care se atestă operaţiuni comerciale fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. […]