ACCES LA JUSTIŢIE. PERSOANĂ PERSECUTATĂ DIN MOTIVE POLITICE. INDEPENDENŢĂ FAŢĂ DE EXECUTIV ŞI FAŢĂ DE PĂRŢI . AUTORITĂŢI ADMINISTRATIVE. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII CU CARACTER CIVIL. CONTENCIOS ADMINISTRATIV. EXIGENŢELE UNEI “INSTANŢE”

Curtea observă că procedura în litigiu are ca obiect legalitatea celor două decizii ale Comisiei referitoare la drepturile reclamantului care decurg din statutul său de persoană persecutată din motive politice în timpul regimului comunist, drepturi care au, în mod incontestabil, un caracter civil, în sensul alineatului 1 al articolului 6 sus-menţionat.

[…]