TITLURI COMERCIALE DE VALOARE, CAMBIA, BILETUL LA ORDIN , CECUL

Punerea în executare a titlurilor comerciale de valoare din categoria cărora fac parte cambia, biletul la ordin şi cecul este reglementată de norme speciale care, prin derogare de la prevederile art. 3741 din Codul de procedură civilă, impun învestirea acestora cu formulă executorie.

[…]