APLICAREA DISPOZIŢIILOR ART. 84 ALIN. (1) PCT. 2 DIN LEGEA NR. 59/1934 ÎN RAPORT CU REGLEMENTAREA DATĂ, PRIN ART. 215 ALIN. (4) DIN CODUL PENAL, FAPTELOR DE ÎNŞELĂCIUNE SĂVÂRŞITE ÎN LEGĂTURĂ CU EMITEREA UNUI CEC

Fapta de emitere a unui cec, ştiind că pentru valorificarea lui nu există provizia sau acoperirea necesară, precum şi fapta de a retrage, după emitere, provizia, în totul sau în parte, ori de a interzice trasului de a plăti înainte de expirarea termenului de prezentare, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos material injust, dacă s-a produs o pagubă beneficiarului cecului, constituie infracţiunea de înşelăciune prevăzută în art. 215 alin. (4) din Codul penal. […]