CITARE

Doctrină şi jurisprudenţă penală,2004… […]

CONTESTAŢIA ÎN ANULARE, FĂRĂ CITAREA PĂRŢILOR, NU ADUCE ÎNCĂLCĂRI DREPTULUI ACESTORA LA UN PROCES ECHITABIL

În etapa examinării admisibilităţii în principiu, instituită doar pentru verificarea respectării termenului de introducere a cererii, a existenţei cazurilor de contestaţie în anulare, precum şi dacă s-au depus ori invocat dovezi în sprijinul contestaţiei, nu este necesară citarea părţilor, un atare mod de a proceda, prevăzut expres în art. 391 alin. 1 din Codul de […]