SECHESTRU COMERCIAL,modificarea art. 908 din Codul de comerţ

În Partea I din Monitorul Oficial al României, nr. 484 din 7 iulie 2011 a fost publicată Legea nr. 135 din 5 iulie 2011 pentru modificarea art. 908 din Codul de comerţ. Articolul 908 din Codul de comerţ, adoptat prin Decretul-lege nr. 1.233/1887, publicat în Monitorul Oficial nr. 31 din 10 mai 1887, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi astfel, sechestrul sau poprirea nu se va putea înfiinţa decât numai cu dare de cauţiune, afară de cazul când cererea de sechestru sau de poprire se va face în virtutea unei cambii sau a unui alt efect comercial la ordin sau la purtător, protestat de neplată. Instanţa care judecă procesul se va pronunţa asupra sechestrului în camera de consiliu, fără prealabila chemare a părţilor. Sechestrul asigurător nu poate fi ridicat decât dacă debitorul va consemna suma, capitalul, dobânzile şi cheltuielile, pentru care s-a înfiinţat acel sechestru. Anterior, art. 908 dispunea că sechestrul sau poprirea nu se va putea înfiinţa decât numai cu dare de cauţiune, afară de cazul când cererea de sechestru sau de poprire se va face în virtutea unei cambii sau a unui alt efect comercial la ordin sau la purtător, protestat de neplată. Judecătoria se va pronunţa asupra sechestrului în camera de consiliu, fără prealabila chemare a părţilor. Sechestrul asigurător nu poate fi ridicat decât dacă debitorul va consemna suma, capital, interese şi cheltueli pentru care s-a înfiinţat acel sechestru. […]