CONDIŢIILE MATERIALE DE DETENŢIE ÎN PENITENCIARE, ART. 3 DIN CONVENŢIE, ATINGERE DEMNITĂŢII , SENTIMENTE DE UMILINŢĂ ŞI DE ÎNJOSIRE

Având în vedere supraaglomerarea cronică, lipsa constantă de paturi, condiţiile de igienă deplorabile şi insuficienţa activităţilor educative propuse deţinuţilor, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante a recomandat autorităţilor române să ia măsuri imediate pentru ca gradul de ocupare al celulelor să fie redus semnificativ şi ca toţi deţinuţii să dispună de un pat, de saltele şi de pături curate. […]