JUDECATA ÎN CAZUL RECUNOAŞTERII VINOVĂŢIEI, ACHITARE

În cazul judecării cauzei în procedura reglementată în art. 3201 C. proc. pen., este exclusă pronunţarea unei soluţii de achitare faţă de inculpatul care, până la începerea cercetării judecătoreşti, declară personal sau prin înscris autentic că recunoaşte săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei şi solicită ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală. […]

COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE PRIN INCRIMINAREA CONTRABANDEI ÎN CODUL VAMAL

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 23 iunie 2010 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 54 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.

Printre altele, potrivit art. IX din ordonanţa de urgenţă, Legea nr. 86/2006 privind […]

LUCRĂRI PUBLICATE

CĂRŢI

Sesizarea organelor judiciare, (în colaborare), Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986 Arestarea preventivă , Lumina lex , 2002, (în colaborare), Jurisprudenţă şi doctrină în materia corupţiei, Lumina lex, 2004 Legea nr. 92/1992 comentată şi adnotată, (în colaborare), Lumina lex, 2002 Legislaţie, jurisprudenţă şi doctrină anticorupţie, vol. I […]