COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ

Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală a abrogat, prin art. 188 lit. d), prevederile din Codul de procedură penală cuprinse în art. 519 – 521 (referitoare la recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte juridice străine), iar prin art. 188 lit. e), orice alte dispoziţii contrare. De asemenea, în titlul V, […]