DAUNE MORALE, LOVIRI CAUZATOARE DE MOARTE,COPIL MINOR AL VICTIMEI

Decesul victimei în urma infracţiunii este de natură să cauzeze soţiei şi copilului său minor suferinţe morale ce constituie un prejudiciu nepatrimonial ce îndreptăţeşte pe aceştia să primească de la inculpat o compensare bănească sub forma daunelor morale. […]