MARTOR. SOLUŢIA LEGISLATIVĂ CARE NU REGLEMENTEAZĂ DREPTUL MARTORULUI LA TĂCERE ŞI LA NEAUTOINCRIMINARE, ESTE NECONSTITUŢIONALĂ.

  Articolul  21 alin. (2) din Constituţie consacră regula  potrivit căreia nicio lege nu poate îngrădi dreptul la justiţie.   Părţile au dreptul la un proces echitabil,  iar potrivit art. 24 alin. 1,   Dreptul la apărare este garantat.

Curtea Europeană s-a preocupat de necesitatea creării unor standarde minimale de protecţie a drepturilor omului şi dezvoltării unui […]

EXCEPŢIA DE NECONSTITUŢIONALITATE A DISPOZIŢIILOR ART. 289, ART. 327 ALIN. (3) ŞI (5) ŞI ALE ART. 334 DIN CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ

dispoziţiile art. 327 alin. (3) şi (5) din Codul de procedură penală nu sunt contrare prevederilor art. 24 din Constituţie referitoare la dreptul la apărare, deoarece inculpatul a putut cunoaşte declaraţiile date de martor în cursul urmăririi penale sau cu ocazia prezentării materialului de urmărire penală, când putea cere confruntarea cu martorul. De aceea, în situaţia obiectivă excepţională în care prezenţa martorului audiat în faza urmăririi penale nu mai este posibilă în faţa instanţei de judecată, legea prevede citirea declaraţiei martorului, punerea ei în discuţie şi luarea în considerare la pronunţarea hotărârii. […]