DEZVOLTAREA REGIONALĂ ÎN ROMÂNIA

Legea nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 29/06/2004, ulterior modificată prin O.U.G. nr. 111/2004 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1115 din 27/11/2004.

[…]