APLICAREA DISPOZIŢIILOR ART. 1, 2 ŞI ALE ART. 3 ALIN. (1) ŞI (2) DIN ORDONANŢA GUVERNULUI NR. 9/2000, APROBATĂ PRIN LEGEA NR. 356/2002, REFERITOARE LA CLAUZA PENALĂ PRIN CARE SE INSTITUIE OBLIGAŢIA RESTITUIRII LA SCADENŢĂ A SUMEI ÎMPRUMUTATE SUB SANCŢIUNEA PENALITĂŢILOR DE ÎNTÂRZIERE, PE LÂNGĂ DOBÂNDA CONTRACTUALĂ CONVENITĂ DE PĂRŢI SAU PE LÂNGĂ DOBÂNDA LEGALĂ

Este nulă clauza penală prin care sunt prevăzute penalităţi de întârziere, în afara dobânzii contractuale sau a celei legale, apreciind că o asemenea clauză este prohibită de lege. Ca urmare, prin hotărârile pronunţate de aceste instanţe debitorul a fost obligat să plătească doar sumele nerestituite creditorului, precum şi dobânzile curente restante. […]