PREVENIREA ŞI COMBATEREA TRAFICULUI ŞI CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI

Socotim drept caracter de infracţiune penală, în conformitate cu dreptul constituțional, atunci când actul a fost comis intenţionat, deţinerii sau cumpărării oricărui stupefiant sau substanţe psihotrope, doar în scopul producţiei, fabricaţiei, extracţiei, preparării, ofertei, punerii în vânzare, distribuirii, vânzării, livrării în orice condiţii, expedierii, expedierii în tranzit, transportului, importului sau exportului oricărui stupefiant sau oricărei substanţe psihotrope. […]

EXCEPŢIA DE NECONSTITUŢIONALITATE A DISPOZIŢIILOR ART. 12 DIN LEGEA NR. 143/2000 PRIVIND COMBATEREA TRAFICULUI ŞI CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI

Curtea reţine că art. 2, 6, 7, 8 şi 11 din Legea nr. 143/2000 incriminează anumite fapte al căror conţinut este descris şi reglementat fără a se face trimitere la vreo altă prevedere a legii penale. Art. 12 din lege prevede sancţionarea mai aspră a infracţiunilor menţionate, dacă acestea au avut ca rezultat moartea […]