CERINŢELE DE ECHITABILITATE, DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL, ADMISIBILITATEA PROBELOR, ACTE ADMINISTRATIVE , SERVICIU PUBLIC, ANULAREA ÎNSCRIERII ÎN BAROU, BUNURI EXISTENTE , SPERANŢE LEGITIME , PROPRIETATEA

deşi art. 6 alin. 1 din Convenţie garantează dreptul la un proces echitabil, acesta nu instituie nici o regulă cu privire la admisibilitatea probelor sau la modul în care ar trebui evaluate, care reprezintă, prin urmare, chestiuni de competenţa, în principal, a dreptului intern şi a instanţelor naţionale. […]