SPĂLAREA BANILOR,ELEMENTE CONSTITUTIVE, LEGE PENALĂ MAI FAVORABILĂ

1. Fapta de a schimba şi de a transfera sume de bani obţinute din săvârşirea complicităţii la infracţiunea de luare de mită, cunoscând că acestea provin din săvârşirea infracţiunii, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de spălare a banilor. 2. Fapta de spălare a banilor proveniţi din săvârşirea infracţiunilor de corupţie se încadrează numai în dispoziţiile art. 23 din Legea nr. 656/2002, prevederile art. 17 lit. e) şi art. 18 alin. (2) din Legea nr. 78/2000 fiind implicit abrogate. Dacă infracţiunea de spălare a banilor proveniţi din săvârşirea infracţiunilor de corupţie a fost săvârşită anterior intrării în vigoare a Legii nr. 656/2002, iar cauza nu a fost judecată definitiv până la data intrării în vigoare a acesteia, se aplică prevederile Legii nr. 656/2002, care constituie legea penală mai favorabilă. […]