RECTIFICAREA, MODIFICAREA UNUI ACT NORMATIV

Modificarea unui act normativ constă în schimbarea expresă a textului unora sau mai multor articole ori alineate ale acestuia şi în redarea lor într-o nouă formulare. […]