Recomandarea CM/Rec(2010)12 cu privire la judecători: independenţa, eficienţa şi responsabilităţile

Recomandarea CM/Rec(2010)12 a Comitetului Miniştrilor către statele membre cu privire la judecători: independenţa, eficienţa şi responsabilităţile

(adoptată de Comitetul Miniştrilor în 17 Noiembrie 2010, la cea de-a 1098-a întâlnire a delegaţilor miniştrilor)

[…]