ETNOBOTANICE

CONSTITUIREA ECHIPELOR MIXTE CE VOR EFECTUA CONTROALE, CONFORM COMPETENŢELOR LEGALE, ÎN LOCURILE ŞI/SAU ÎN MEDIILE ÎN CARE SE PRODUC, SE COMERCIALIZEAZĂ, SE UTILIZEAZĂ SAU SE CONSUMĂ SUBSTANŢE ŞI/SAU PRODUSE NOI CU EFECTE PSIHOACTIVE, DĂUNĂTOARE SĂNĂTĂŢII, ALTELE DECÂT CELE REGLEMENTATE

Potrivit Ordinului comun nr. 121 / 37 / 1.647 / 43 / 8 / 1/239 emis […]