EVAZIUNE FISCALA, ASCUNDEREA BUNULUI ORI A SURSEI IMPOZABILE SAU TAXABILE IN SCOPUL SUSTRAGERII DE LA INDEPLINIREA OBLIGATIILOR FISCALE

Fapta de a sustrage bunuri supuse accizelor, în scopul de a le însuşi şi de a le vinde contra unor sume de bani, întruneşte numai elementele constitutive ale infracţiunii de furt, iar nu şi elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005, întrucât infractorul nu a realizat o acţiune de ascundere a bunului şi nu a săvârşit fapta în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. […]