EXERCITAREA ACŢIUNII CIVILE,ACTIUNE CIVILA

Dispoziţiile art. 17 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală sunt neconstituţionale. Dispoziţia “când persoana vătămată este o unitate dintre cele la care se referă art. 145 din Codul penal, … procurorul, când participă la judecată, este obligat să susţină interesele civile ale acesteia, chiar dacă nu este constituită parte civilă” din art. 18 alin. 2 din Codul de procedură penală este neconstituţională. […]