Gestiunea frauduloasă

Dispoziţia „cu excepţia cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului” prevăzută la art. 214 alin. 3 din Codul penal este neconstituţională.

Curtea Constituţională, decizia nr. 5 din 4 februarie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 5 martie 1999