APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR LEGII NR. 285/2010 PRIVIND SALARIZAREA ÎN ANUL 2011 A PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

Având în vedere prevederile art. 17 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, potrivit cărora în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a acestei legi, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora normele metodologice de aplicare […]