DREPT DE PROPRIETATE . BUNURI IMOBILE NAŢIONALIZATE. UTILITATE PUBLICĂ

F. Jurisprudenţa Curţii Supreme de Justiţie

[…]