EVAZIUNE FISCALA, SCOATEREA DE SUB URMĂRIRE PENALA, CONTESTAŢIE ÎN ANULARE, INADMISIBILITATEA CĂII DE ATAC, EFECTUARE CU ŞTIINŢĂ DE ÎNREGISTRĂRI INEXACTE, OMISIUNEA CU ŞTIINŢĂ A ÎNREGISTRĂRILOR ÎN CONTABILITATE, PARTICIPAŢIE IMPROPRIE

Inculpatul C.P. a avut calitatea de unic asociat si administrator al SC S. SRL Comăneşti din data de 28 aprilie 2005. Intre inculpat si martorul B.S., administrator al SC L. SRL Oneşti s-a încheiat contractul de antrepriza nr. 1 din 26 mai 2004, în baza căruia societatea inculpatului se obliga să construiască o hala societăţii […]