URMĂRIREA PENALĂ, INCOMPATIBILITATE TRIMITEREA CAUZEI LA PROCUROR, REDESCHIDEREA URMĂRIRII PENALE

Trimiterea cauzei la procuror în vederea redeschiderii urmăririi penale, întemeiată pe dispoziţiile art. 2781 alin. 8 lit. b) din Codul de procedură penală, nu atrage incompatibilitatea persoanei care a efectuat urmărirea penală până în acel moment procesual.

[…]