CONTUMACE

REZUMAT Persoana condamnată definitiv care a fost judecată în lipsă poate solicita redeschiderea procesului penal în termen de 6 luni din ziua în care a luat cunoştinţă că s-a desfăşurat un proces penal împotriva sa. Viitoarea reglementare a redeschiderii procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate nu este la adăpost de orice critică, față de cerințele reglementării europene. Ni se pare că noul cod de procedură român nu oferă asigurări care să poată fi apreciate ca suficiente spre a garanta persoanei a cărei extrădare este cerută dreptul la o nouă procedură de judecată care să salvgardeze drepturile la apărare. ABSTRACT Future reglementation for reopening the lawsuit in case of the absence of the convicted person is not lacked of any criticism, related to the European legislation requirements. We find it that the new Romanian Procedural Code dos not offer sufficient assurance to guarantee to the person whose extradition is requested the right to a judgement procedure that would protect his rights to defense. […]