LIBERTATE DE EXPRIMARE, JUDECĂŢI DE VALOARE, PROTECŢIA SURSELOR, ZIARIŞTI, ÎNCHISOARE

III. Asupra pretinsei încălcări a art. 10 din Convenţie

1. Asupra existenţei unei ingerinţe

Nu s-a contestat că sancţionarea reclamanţilor de către instanţele naţionale ca urmare a publicării unui articol într-un ziar local, la care cel de-al doilea reclamant era redactor-şef, se analizează ca o “ingerinţă” în exercitarea de către reclamanţi a libertăţii de exprimare.

[…]