JUSTIȚIE MILITARĂ, CIVILI, STATUT, JUDECĂTORI MILITARI, PERMIS AUTO, MĂSURI ADMINISTRATIVE, PEDEAPSĂ

Prin Convenţie nu se interzice ca instanţele militare să statueze asupra acuzaţiilor în materie penală împotriva membrilor personalului ce aparţine armatei, cu condiţia să fie respectate garanţiile de independenţă şi imparţialitate prevăzute de art. 6 § 1 […]