INCIDENŢA CAUZELOR DE NEPEDEPSIRE SAU REDUCERE A PEDEPSELOR, PREVĂZUTE DE ART. 10 DIN LEGEA NR. 241/2005 PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE, ÎN IPOTEZA SITUAŢIILOR TRANZITORII GENERATE DE SĂVÂRŞIREA FAPTELOR SUB IMPERIUL LEGII VECHI ÎN MATERIE (LEGEA NR. 87/1994) ŞI JUDECAREA ACESTORA DUPĂ INTRAREA ÎN VIGOARE A LEGII NOI

În cazul faptelor săvârşite sub imperiul Legii nr. 87/1994 şi al judecării lor după intrarea în vigoare a Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, pot beneficia de cauzele de impunitate sau de reducere a pedepsei reglementate de art. 10 din această lege numai cei în sarcina cărora s-a reţinut, prin aplicarea art. […]