NEEPUIZAREA CĂILOR DE ATAC INTERNE, APRECIEREA PROBELOR, DREPTUL LA APĂRARE, LIBERTATEA DE EXPRIMARE, CALOMNIE, INDEPENDENŢA ŞI IMPARŢIALITATEA JUDECĂTORILOR

Curtea reaminteşte că regula de epuizare a căilor de atac interne impune formularea, cel puţin în substanţă şi în condiţiile şi termenele prescrise de dreptul intern, a pretenţiilor pe care reclamanţii înţeleg să le formuleze ulterior în faţa Curţii; în plus, ea impune utilizarea mijloacelor procedurale de natură a conduce la evitarea încălcării Convenţiei (Akdivar […]

DUBLU GRAD DE JURISDICŢIE, TAXE DE TIMBRU, AUTORITATEA PĂRINTEASCA , EXERCITAREA DREPTURILOR PĂRINTEŞTI, SECHESTRU, NEEPUIZAREA CĂILOR DE ATAC INTERNE

Curtea observă că apelul şi recursul introduse de reclamant împotriva Sentinţei din data de 16 octombrie 2000 au fost respinse din cauza neplăţii taxelor de timbru.

Curtea a avut de analizat în mai multe rânduri cauze ce ridicau probleme similare cu cele ale speţei de faţă şi a constatat încălcarea art. […]

NEEPUIZAREA CĂILOR DE ATAC INTERNE

executarea unei sentinţe sau a unei decizii, indiferent de la ce instanţă ar proveni ea, trebuie considerată ca făcând parte integrantă din “proces”. […]