EVAZIUNE FISCALA, NEEVIDENŢIEREA PRIN DOCUMENTE LEGALE, NEÎNREGISTRAREA CHELTUIELILOR CARE NU AU LA BAZĂ OPERAŢIUNI REALE, DIMINUAREA IMPOZITULUI

Fapta inculpatului de a preda 4 file cec semnate şi ştampilate fără a fi completate, pentru a menţine în eroare pe reprezentantul SC SRL cu privire la executare contractului încheiat de părţi pentru livrarea de produse petroliere, iar prin aceasta a cauzat prejudicii societăţii, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune în formă continuată. Conform art. 13 din Legea nr. 87 /1994, în varianta în vigoare la data săvârşirii faptei, „fapta de a nu evidenţia prin acte contabile sau alte documente legale, în întregime sau în parte, veniturile realizate ori de a înregistra cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, dacă au avut ca urmare neplata ori diminuarea impozitului, taxei şi a contribuţiei, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi sau cu amendă. Fapta inculpatului care în calitate de administrator al SC K.G. SRL în perioada iulie 2001 – iulie 2002 s-a aprovizionat cu produse de la diferite societăţi şi a efectuat vânzări, desfăşurând în acest sens activităţi impozabile, fără a evidenţia în contabilitate activitatea desfăşurată şi veniturile obţinute şi fără a întocmi şi conduce evidenţa financiar contabilă a societăţii, prin care s-a cauzat un prejudiciu de 9.002.600 lei impozit neachitat, faptă săvârşită cu intenţie directă şi care întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală, în baza art. 13 din Legea nr. 87/1994, cu aplicarea art. 13 C. pen., raportat la art. 11 lit. a) din Legea nr. 87/1994 şi art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005. Fapta inculpatului B.L.S. care, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în calitate de administrator al SC C. SRL, a emis o filă cec pe care a predat-o la SC V.C. 2001 SRL Ştefăneşti, fiind datată 20 decembrie 2004 şi două file cec către SC P. SA Brăila, la data de 07 ianuarie 1005, fără a avea disponibil în cont faptă săvârşită cu intenţie directă, cunoscând dispoziţiile legale care interzic emiterea cec-urilor fără acoperire, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de emitere de cec-uri, fără a avea disponibil în cont şi în baza art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea 59/1934, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., îl l-a condamnat pe acesta la o pedeapsă de : 1 an închisoare. Conform art. 215 alin (2), (3), (4) şi (5) C. pen, „înşelăciunea săvârşită prin folosire de nume sau calităţi mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuşi o infracţiune, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni”. Inducerea sau menţinerea în eroare a unei persoane cu prilejul încheierii sau executării unui contract, săvârşită în aşa fel încât, fără această eroare, cel înşelat nu ar fi încheiat sau executat contractul în condiţiile stipulate, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută în alineatele precedente, după distincţiile acolo arătate. Emiterea unui cec asupra unei instituţii de credit sau unei persoane, ştiind că pentru valorificarea lui nu există provizia sau acoperirea necesară, precum şi fapta de a retrage, după emitere, provizia, în totul sau în parte, ori de a interzice trasului de a plăti înainte de expirarea termenului de prezentare, în scopul arătat în alin. (1), dacă s-a pricinuit o pagubă posesorului cec-ului, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută în alin. (2). Înşelăciunea care a avut consecinţe deosebit de grave se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani interzicerea unor drepturi. Fapta inculpatului care, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în calitate de administrator al SC S. SRL, a emis 4 file cec în alb, doar semnate şi ştampilate şi le-a predat d-lui administrator al SC V.T. SRL Oradea, pentru achitarea produselor livrate şi facturate la datele de 27 august 2004, 01 septembrie 2004, 02 septembrie 2004 şi 16 septembrie 2004 şi în calitate de administrator al SC C. SRL, a emis 2 file cec la datele de 13 decembrie 2004 şi 15 decembrie 2004, care au fost completate în întregime de acesta, şi le-a predat la SC P. Sa Bucureşti – sucursala A. Piteşti, fără a avea disponibil în cont, pentru a induce în eroare pe reprezentanţii acestor societăţi la încheierea şi executarea unor contracte comerciale pentru cumpărarea de produse petroliere, activitate infracţională care a cauzat acestor părţi civile prejudicii care însumate depăşesc suma de 200.000 lei, fapte săvârşite cu intenţie directă şi în scopul realizării unor avantaje materiale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată şi, în baza art. 215 alin. (2), (3), (4), (5) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., l-a condamnat pe acesta la o pedeapsă de: 10 ani închisoare – pedeapsă principală şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b), c) din C. pen. pedeapsă complementară. […]