Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului

Din conţinutul acestor dispoziţii legale, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 140/1996, reiese că scopul urmărit de legiuitor este de a incrimina nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului şi de a asigura apărarea eficientă a drepturilor prevăzute la art. 44 alin. (1) din Constituţie, potrivit căruia „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între […]