MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA LEGII NR. 24/2000 PRIVIND NORMELE DE TEHNICĂ LEGISLATIVĂ

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, se modifică şi se completează prin Legea nr. 29 din 11 martie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 15 martie […]