EXCEPŢIA DE NECONSTITUŢIONALITATE A DISPOZIŢIILOR ART. 198 ALIN. (1) LIT. E) DIN CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ

Dispoziţiile art. 198 alin. (1) lit. e) din Codul de procedură penală nu contravin prevederilor art. 23 alin. (11) din Constituţie, conform cărora „Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare, persoana este considerată nevinovată”. Prezumţia de nevinovăţie, invocată de autorul excepţiei, se referă la persoana învinuită de săvârşirea unei infracţiuni, în timp ce dispoziţiile art. 198 alin. (1) lit. e) din Codul de procedură penală au în vedere neîndeplinirea cererii organelor judiciare de a li se remite anumite obiecte sau înscrisuri necesare soluţionării procesului penal. Dispoziţiile legale criticate vizează toate persoanele care intră sub incidenţa acestui text, indiferent dacă au sau nu vreo calitate în proces, iar amenda judiciară este o sancţiune cu caracter procesual, care se aplică pentru abaterea judiciară comisă. […]