Nerespectarea dispoziţiilor privind operaţii de import sau export

Dispoziţiile art. 302 din Codul penal sunt constituţionale şi nu contravin în nici un fel prevederilor referitoare la dreptul de proprietate. Totodată s-a precizat că intervenţia statului în economie prin licenţe de import-export constituie o practică obişnuită în toate ţările şi nu poate fi interpretată ca o încălcare a principiului libertăţii comerţului, consacrat la art. […]