REVIZUIRE, HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI , PLÂNGERI , REZOLUŢII , ORDONANŢE, PROCUROR, DE NETRIMITERE ÎN JUDECATĂ

Spre deosebire de sistemul procedurii nemijlocite a revizuirii, în care cererea se adresează direct instanţei, în sistemul procedurii mijlocite a revizuirii, adoptat în reglementarea din dreptul nostru procesual penal, procurorul efectuează o primă verificare a temeiniciei cererii de revizuire în cadrul unei proceduri prealabile specifice.

[…]