EVAZIUNE FISCALA, SCOATEREA DE SUB URMĂRIRE PENALA, CONTESTAŢIE ÎN ANULARE, INADMISIBILITATEA CĂII DE ATAC, EFECTUARE CU ŞTIINŢĂ DE ÎNREGISTRĂRI INEXACTE, OMISIUNEA CU ŞTIINŢĂ A ÎNREGISTRĂRILOR ÎN CONTABILITATE, PARTICIPAŢIE IMPROPRIE

Inculpatul C.P. a avut calitatea de unic asociat si administrator al SC S. SRL Comăneşti din data de 28 aprilie 2005. Intre inculpat si martorul B.S., administrator al SC L. SRL Oneşti s-a încheiat contractul de antrepriza nr. 1 din 26 mai 2004, în baza căruia societatea inculpatului se obliga să construiască o hala societăţii […]

EVAZIUNE FISCALA, LIPSA LATURII SUBIECTIVE , BANCRUTĂ FRAUDULOASĂ, FOLOSIREA CU REA-CREDINŢĂ A BUNURILOR SOCIETĂŢII , PARTICIPAŢIE IMPROPRIE , FALS ÎN ÎNSCRISURI SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ, FALS INTELECTUAL

fapta inculpatului de a determina în orice mod, cu intenţie, săvârşirea fără vinovăţie de către altă persoană în mod repetat a infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată întruneşte elementele constitutive ale participaţiei improprii la această infracţiune, incriminată de dispoziţiile art. 31 alin. (2), raportat la art. 290 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. […]

FALSIFICARE DE MONEDE SAU ALTE VALORI,ÎNŞELĂCIUNE, PARTICIPAŢIE IMPROPRIE

Prin sentinţa penală nr. 32 din 19 februarie 1998 a Tribunalului Brăila a fost condamnat inculpatul P.I. pentru săvârşirea infracţiunilor de participaţie improprie la falsificarea de monede sau de alte valori prevăzută în art. 31 alin. (1) raportat la art. 282 alin. (1) şi (2) Cod penal şi de participaţie improprie la înşelăciune prevăzută în […]

FALS INTELECTUAL, PARTICIPAŢIE IMPROPRIE

Prin sentinţa penală nr. 191 din 4 septembrie 1997 a Tribunalului Iaşi a fost condamnat inculpatul A. Al. pentru infracţiunea de fals intelectual săvârşită în condiţiile participaţiei improprii prevăzută în art. 289, cu aplicarea art. 31 alin. (2) Cod penal.

S-a reţinut că Gh. M., cetăţean străin, a cumpărat la data de 2 […]