TRAFIC DE DROGURI. ART. 16 DIN LEGEA NR. 143/2000. CAUZĂ DE REDUCERE A PEDEPSEI. CONDIŢII

Persoana care a comis una dintre infracţiunile prevăzute în art. 2 – 10 din Legea nr. 143/2000 nu poate beneficia de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege, potrivit art. 16 din Legea nr. 143/2000, dacă denunţul conţine date insuficiente pentru identificarea persoanelor care au săvârşit infracţiuni legate de droguri. […]

EXCEPŢIA DE NECONSTITUŢIONALITATE A DISPOZIŢIILOR ART. 519 ALIN. (2) ŞI ALE ART. 521 ALIN. (1) ŞI (3) DIN CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ

Soluţionarea cauzei aflate pe rolul instanţei judecătoreşti nu depinde de prevederile art. 519 alin. (2) din Codul de procedură penală invocate ca fiind neconstituţionale. Astfel, în cauza de faţă excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată în cadrul unui litigiu având ca obiect recunoaşterea, pe cale principală, a unei hotărâri penale străine, în condiţiile art. 521 […]

JUSTIȚIE MILITARĂ, CIVILI, STATUT, JUDECĂTORI MILITARI, PERMIS AUTO, MĂSURI ADMINISTRATIVE, PEDEAPSĂ

Prin Convenţie nu se interzice ca instanţele militare să statueze asupra acuzaţiilor în materie penală împotriva membrilor personalului ce aparţine armatei, cu condiţia să fie respectate garanţiile de independenţă şi imparţialitate prevăzute de art. 6 § 1 […]

AMÂNAREA EXECUTĂRII PEDEPSEI ÎNCHISORII SAU A DETENŢIUNII PE VIAŢĂ ȘI NOUA PROCEDURĂ PENALĂ

Reglementările privind executarea hotărârilor penale din Codul nou de procedură penală au în vedere și dispoziţiile noului Cod penal, înscriindu-se astfel într-un tot unitar şi conţinând trimiteri la elementele de noutate introduse în partea generală a acestui cod. Astfel, s-a avut în vedere, printre altele, […]