REVOLUTIE, TIMISOARA, DAUNE MORALE, PREJUDICII CONCRETE SUFERITE

S-a reţinut, în esenţă, că în şedinţa Comitetului Politic Executiv al P.C.R. din 17 decembrie 1989 şi în teleconferinţa din aceeaşi dată, N.C. a cerut ca demonstraţiile de la Timişoara să fie înăbuşite cu orice preţ, prin toate mijloacele, inclusiv prin folosirea armelor de foc.

Partea civilă C.S. a susţinut că sumele acordate prin sentinţă, […]