PRESCRIPȚIA RĂSPUNDERII PENALE. PRESCRIPȚIA SPECIALĂ

ÎNTRERUPEREA PRESCRIPȚIEI RĂSPUNDERII PENALE

Prescripția răspunderii penale are la bază ideea că, pentru a-și atinge scopul, acela al realizării ordinii de drept, răspunderea penală trebuie să intervină prompt, cât mai aproape de momentul săvârșirii infracțiunii, întrucât doar în acest fel poate fi realizată prevenția generală și cea specială și poate fi creat, pe de […]