EVAZIUNE FISCALA, OMISIUNEA EVIDENȚIERII CONTABILE , OPERAȚIUNI COMERCIALE, PROBE INCOMPLETE

fapta inculpatei care a încălcat obligaţia legală de a întocmi şi înregistra corect în evidenţa contabilă a societăţii, documentele ce justificau dreptul de a deduce TVA-ul, a fost apreciată ca întrunind elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală în forma prevăzută de art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 87/1994 reţinându-se la săvârşirea acestei infracţiuni şi participaţia inculpatului M.C.S. sub forma complicităţii. […]