proxenetismul

Pentru prevenirea şi combaterea prostituţiei nu este suficient să se incrimineze şi să se sancţioneze numai proxenetismul, ci trebuie incriminată şi sancţionată însăşi practicarea prostituţiei, ca expresie a folosirii abuzive şi antisociale a dreptului femeii de a dispune de ea însăşi.

Curtea reţine că în ceea ce priveşte proxenetismul, incriminat prin însăşi convenţia menţionată, caracterul […]