ACCESUL NEÎNGRĂDIT AL ORICĂREI PERSOANE LA JUSTIŢIE. CONSEMNAREA ŞI CERTIFICAREA AUTENTICITĂŢII CONVORBIRILOR ÎNREGISTRATE ŞI A REDĂRII INTEGRALE A ACESTORA

Curtea a constatat că prevederile art. 911 – 916 din Codul de procedură penală, deci inclusiv articolul care constituie obiectul prezentei excepţii, sunt constituţionale, întrucât, prin reglementarea în detaliu a justificării emiterii autorizaţiei, a condiţiilor şi a modalităţilor de efectuare a înregistrărilor, a consemnării şi certificării autenticităţii convorbirilor înregistrate şi a redării integrale […]